UWAGA na firmę CEDGIF o łudząco podobnej nazwie do CEIDG czyli bezpłatnej ewidencji i informacji o działalnościach gospodarczych

logo ceidg

UWAGA na próbę wyłudzenia pieniędzy przez firmę CEDGIF (ul. Chmielna 2, Warszawa)

Szanowni Państwo,

Coraz więcej przedsiębiorców otrzymuje załączone pismo (poniżej) którego treść sprawia, że wiele osób błędnie zakłada, że dostało pismo z rejestru CEIDG prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Finansów a więc, że jest zobowiązana do wniesienia opłaty opisanej w piśmie.

Informujemy, że właściwy rejestr dla działalności gospodarczej to CEIDG (a nie CEDGIF) – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Wpis do CEIDG i wszelkie aktualizacje są bezpłatne. W razie otrzymania załączonego pisma sugerujemy o niedokonywania opłat na rzecz CEDGIF oraz podobnym organizacjom ponieważ nie są one powiązane z prawdziwym i bezpłatnym rejestrem CEIDG a więc wpłaty nie są w żaden sposób obowiązkowe.

Informacja o bezpłatności wpisów do CEIDG znajduje się na ich stronie internetowej:

Informacja ze strony CEIDG

Przykład pisma którego celem jest wyłudzenie pieniędzy:

 

Pozdrawiamy – zespół pl.mfirma.eu (rozdajemy strony internetowe).