Zachęcamy do udziału w akcji ;)

Zachęcamy do udziału w akcji ;) strona WWW, kreator stron WWW, edytor stron WWW, jak załozyć stronę WWW

Stowarzyszenie Ocalić Szansę ma na celu pomoc dzieciom i młodzieży w adaptacji do środowiska,gdzie często pozostają zdane tylko na siebie. Pokazać że w okół nich są ludzie godni zaufania oraz chętni do pomocy.

SOS prowadzi placówkę socjoterapeutyczną,która uczy dzieci działania w grupie, tolerancji i akceptowania tego, że każdy człowiek jest inny. Pokazuje też jak ważne jest wzajemne wsparcie i pomoc. W codziennych działaniach budują bliskie i serdeczne relacje, które pozwalają na zdobycie zaufania, będącego warunkiem niezbędnym do zmiany zachowań i pracy terapeutycznej.

Stowarzyszenie Ocalić Szansę w 2009 roku otrzymało od miasta lokal do remontu, w którym przez 3 lata trwały prace remontowe. Prace te były możliwe,dzięki zaangażowaniu osób prywatnych, członków stowarzyszenia oraz instytucji wspierających przedsięwzięcie.
Na dzień dzisiejszy remont jest na ostatnim etapie – do otwarcia bezpiecznego miejsca dla dzieci brakuje tylko wyposażenia!
Niestety Stowarzyszenie nie dysponuje funduszami pozwalającymi na wyposażenie lokalu. Aktualnie Punkt przedszkolny mieści się przy ulicy wapiennej. Niestety jest on zbyt mały,aby realizować wszystkie założenia przedszkola.

Zachęcamy do wzięcia udziału w przedsięwzięciu mającym na celu wyposażenie nowego, bezpłatnego przedszkola dla najbardziej potrzebujących dzieci z osiedla Huby we Wrocławiu.
Możesz pomóc po przez zakupienie cegiełki lub przekazanie niezbędnego wyposażenia 🙂

Do udziału w akcji zachęca pl.mfirma.eu